Tweedehandse Bruidjie

Reëls & voorwaardes

Met die gebruik van Tweedehandse Bruidjie se webtuiste, geld die volgende reëls en voorwaardes:

 • Slegs rokke, uitrustings of bykomstighede geleë in Suid-Afrika sal op ons webtuiste toegelaat word.
 • Die lys van enige rok / produk op ons Boutique waarborg nie die definitiewe verkoop daarvan nie.
 • Alhoewel Tweedehandse Bruidjie die gegewe produk adverteer, bly die verkoper verantwoordelik om die transaksie af te handel, tensy anders gestaaf.
 • Die verkoper stem in deur die lys van die produk dat dit hul eiendom is, en dat hul die reg besit om dit te verkoop. Tweedehandse Bruidjie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige onwettige transaksie soos bo uiteengesit nie.
 • Die verkoper en besoeker gee Tweedehandse Bruidjie toestemming om die inligting wat aan ons voorsien word te gebruik en te stoor. Die verkoper stem ook ooreen dat hul kontakbesonderhede gebruik sal word vir potensiële kopers om in kontak te kan tree.
 • Die verkoper stem in om Tweedehandse Bruidjie dadelik in kennis te stel as die produk verkoop word, sodat advertering gestaak kan word. As Tweedehandse Bruidjie nie in kennis gestel word van die produk se verkope binne 30 dae nie, sal die verkoper gepenaliseer word met ‘n R200 boete.
 • Geen fooi is terugbetaalbaar in die volgende gevalle:
  • As die produk verkoop word voor hy deur Tweedehandse Bruidjie geadverteer word.
  • As die produk deur enige ander entiteit verkoop word.
  • As die produk reeds deur Tweedehandse Bruidjie geadverteer is nie. 
  • Deposito’s wat op enige produk neergesit word om die produk te reserveer, is nie-terugbetaalbaar.
  • Geen produk wat aangeskaf word is terugbetaalbaar / omruilbaar nie.
  • Die pakket moet binne 6 maande gebruik word vanaf betaling voor hy automaties verval. As dit nie binne hierdie tydperk gebruik word nie, word die pakket verbeur.
 • In die geval van kommissie pakkette / rokke waarop kommissie betaalbaar is soos gestaaf; geld die volgende:
  • Die kommissie is betaalbaar as die rok verkoop word op ENIGE van ons platforms, hetsy Facebook Page, Facebook Groep, Instagram, Whatsapp of ons Webtuiste. Die kommissie is dus ook steeds betaalbaar as die rok in persoonlike hoedanigheid verkoop op enige van ons platforms.
  • Die verkoper op kommissie pakket stem in om Tweedehandse Bruidjie binne sewe (7) dae in kennis te stel as die produk suksesvol verkoop het, sodat die kommissie verskuldig binne hierdie sewe (7) dae betaal kan word.
  • Kommissie betalings wat nie na dertig (30) dae geskied na verkope nie, sal verantwoordelik gehou word vir regskostes weens skuldinvordering.
  • Geen produk in hierdie geval sal gemerk word as verkoop / van ons platforms verwyder word sonder dat die verskuldigde kommissie betaal is nie.
  • Tweedehandse Bruidjie maak gebruik van digitale analise om boek te hou van enige belangstelling en kommunikasie in verband met die produk.
  • In die geval wat die produk verkoop deur ‘n ander entiteit buiten Tweedehandse Bruidjie se platforms, moet bewys hiervan ingedien word.
 • In die geval waar ons webtuiste of sosiale platforms buite werking is, kan Tweedehandse Bruidjie nie verantwoordelik gehou word nie; weens geen vaste tydperk wat aan die produk se advertering verbonde is nie.
 • In die geval van verhuring, is die ooreenkoms tussen huurder en verhuurder privaat en in eie hoedanigheid, en sluit nie Tweedehandse Bruidjie in nie. Die verhuring is op eie risiko.
 • Tweedhandse Bruidjie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige onakkurate groottes, beskrywings, kleure, skade, ens. wat deur die verkoper verskaf is nie.
 • Tweedehandse Bruidjie kan onder geen omstandighede verantwoordelik gehou word vir skade, verliese, diefstal, of tekortkominge wat geskied deur enige transaksie op enige van ons platforms nie.
 • Alle beweging, kommunikasie en transaksies op enige van ons platforms, is streng op eie risiko.

Met alle rokke aangekoop deur ons fisiese Bruidswinkel, geld die volgende reëls en voorwaardes:

 • Die rokke in ons winkel is hoofsaaklik tweedehands, en word daarom voetstoots verkoop (as is) in hulle huidige toestand.
 • Geen rok is omruilbaar, of terugbetaalbaar na aankope nie.
 • Aankope is op eie risiko – Tweedehandse Bruidjie kan nie na aankope verantwoordelik gehou word vir moontlike skade, skoonmaak ens. van enige rok nie.
 • Geen rok sal oorhandig word sonder volle betaling nie.
 • Alle beweging, kommunikasie en transaksies in ons winkel, is streng op eie risiko.
 • Tweedehandse Bruidjie is onder geen verpligting om ‘n rok wat by ons gekoop is, weer na die tyd te herverkoop nie.
afAfrikaans
Nuusbrief
Teken in vir ons nuusbrief!
Loading